برنامه حضور پزشکان در کلینیک بروز رسانی دی ماه ۱۴۰۰

پنجشنبه با وقت قبلی شماره نوبت دهی ۰۹۳۹۲۳۰۳۴۰۱
فوق تخصص ریه و  مجاری تنفسی  آقای دکتر مظفری
  متخصص جراح عمومی آقای دکتر جعفری
شنبه و دوشنبه متخصص و جراح ارتوپدی آقای دکتر خوشبخت
   
دوشنبه ها متخصص ارولوزیست آقای دکتر ایجادی
دوشنبه جراح ومتخصص زنان وزایمان خانم دکتر نیاکان
سه شنبه
جراح ومتخصص زنان وزایمان خانم دکتر بیگی شاه
چهارشنبه فوق تخصص مخز و اعصاب آقای دکتر جعفر پور
سه شنبه متخصص داخلی واندوسکوپی خانم دکتر منتهایی
شنبه و سه شنبه متخصص داخلی آقای دکتر حسن زاده
چهارشنبه ارولوژیست متخصص کلیه ومجرا ادراری وتناسلی   آقای  دکتر منظری توکلی
شنبه عصر ارولوژیست متخصص کلیه ومجرا ادراری وتناسلی                                       اقای دکتر اطهری کیا
سه شنبه ها صبح جراح ومتخصص چشم اقای دکتر نور علی شاهی
یکشنبه هاصبح جراح ومتخصص چشم خانم دکتر رحیمیان
پنج شنبه ها متخصص مشاور خانواده وروانشناسی اقای دکتر احمد حیدری
روزهای زوج
متخصص قلب وعروق اقای دکتر علومی
پنجشنبه ها متخصص قلب وعروق آقای دکتر ذبیحی
سه شنبه
جراح ومتخصص استخوان ومفاصل ارتوپدی اقای دکتر یوسفی
یکشنبه دوشنبه و سه شنبه صبح دندان پزشک خانم دکتر سپهری
پنشنبه صبح دندان پزشک اقای دکتر مقدادی
شنبه صبح دندان پزشک اقای دکتر درود گر
     
پنج شنبه
متخصص گوش وحلق وبینی خانم دکتر کریمی
شنبه وچهارشنبه عصر متخصص گوش وحلق وبینی اقای دکتر قزوینی
دوشنبه عصر جراح وارتوپد اقای دکتر قاسم پور
یکشنبه پنج شنبه متخصص قلب وعروق اقای دکتر ذبیحی فرد
یکشنبه پنج شنبه عصر جراح وارتوپد اقای دکترنعمتی
شنبه یک شنبه پنج شنبه جراح ومتخصص استخوان ومفاصل ارتوپدی آقای دکتر سیاه پوش
پنج شنبه فوق تخصص قرنیه و تخصص جراح چشم آقای دکتر هداوند خانی
شنبه ظهر متخصص نورولوژی اقای دکتر اردستانی
سه شنبه صبح متخصص داخلی خانم دکترکشتکاری
     
یکشنبه متخصص مغز وعصاب اقای دکتر طاهرزاده
چهارشنبه عصر متخصص کلیه ومجرا ادراری وتناسلی                                       اقای دکترمنظری توکلی
پزشکان عمومی
     
هرروزعصر بجز سه شنبه وجمعه ۱۴الی۲۰ عمومی خانم دکتر کلهرودی
شیفت شب عمومی خانم دکتر شیر شکن
متغیر عمومی آقای دکتر آهاری
متغیر عمومی آقای دکتر حسینی
متغیر عمومی اقای دکتر سلگی
     
روزهای زوج صبح عمومی اقای دکتر تات
     
جمعه ها صبح عمومی تغذیه ورژیم اقای دکتر علی حیدری
     
چهار شنبه وجمعه عمومی اقای دکتر حسینی
کارشنا سان
  کارشناس آزمایشگاه اقای راستیان
  کارشناس پوست ومو خانم شاهرودی
 یکشنبه پنج شنبه کارشناس مامایی خانم حیدری
همه روزه صبح وعصر کارشناس فیزیوتراپی اقایی امیری
همه روزه صبح وعصر کارشناس فیزیوتراپی خانم وصال پور
روزهای زوج کارشناس شنوایی سنجی خانم رضایی
  کارشناس آزمایشگاه خانم ارجمند
  کارشناس بینایی سنجی خانم سالارپور
  کارشناس رادیولوژی اقای حسین زاده
     
     

اسامی پزشکان بخش عمومی

پزشک عمومی خانم دکتر دادپور سه شنبه ها
پزشک عمومی خانم دکتر کهرودی همه روزه بجز سه شنبه و جمعه
پزشک عمومی خانم دکتر عباسی متغیر
پزشک عمومی آقای دکتر تات روزهای زوج
پزشک عمومی آقای دکتر حسینی متغیر
پزشک عمومی آقای دکتر سلگی متغیر
پزشک عمومی آقای دکتر قشقایی متغیر
پزشک عمومی آقای دکتر عربعلی دوستی متغیر
تغذیه و رژیم درمانی آقای دکتر علی حیدری جمعه ها

 

اسامی پزشکان بخش تخصصی

فوق تخصص ریه و مجاری تنفسی آقای دکتر مظفری پنجشنبه با وقت قبلی
۰۹۳۹۲۳۰۳۴۰۱
    سه شنبه
رادیولوژیست آقای دکتر کردان یکشنبه و سه شنبه
متخصص ارولوژی آقای دکتر ایجادی دوشنبه
متخصص داخلی آقای دکتر فرهادیان چهارشنبه
متخصص داخلی و اندوسکوپی خانم دکتر منتهایی شنبه دوشنبه پنجشنبه
ارولوژیست متخصص کلیه و مجاری ادراری و تناسلی آقای دکتر اطهری کیا شنبه
متخصص و جراح چشم آقاد دکتر نورعلی شاهی سه شنبه
متخصص و جراح چشم خانم دکتر رحیمیان یکشنبه
متخصص مشاوره خانواده روانشناسی بالینی گفتار درمانی آقای دکتر احمد حیدری پنجشنبه
متخصص قلب و عروق آقای دکتر علومی شنبه و چهارشنبه
متخصص و جراح استخوان و مفاصل ارتوپدی آقای دکتر یوسفی سه شنبه
جراح دندان پزشک خانم دکتر سپهری یکشنبه دوشنبه سه شنبه
جراح دندان پزشک آقای دکتر درودگر شنبه
متخصص گوش حلق بینی خانم دکتر کریمی پنجشنبه
متخصص گوش حلق بینی آقای دکتر قزوینی شنبه و چهارشنبه
متخصص و جراح ارتوپدی آقای دکتر قاسم پور دوشنبه
    یکشنبه و پنجشنبه
متخصص و جراح ارتوپدی آقای دکتر نعمتی یکشنبه و پنجشنبه
http://www.sinicablepishgam.com/   شنبه و چهارشنبه
متخصص نورولوژی و مغز اعصاب آقای دکتر اردستانی شنبه ظهر
متخصص داخلی   سه شنبه
    پنجشنبه
متخصص مغز واعصاب آقای دکتر طاهرزاده یکشنبه
متخصص و جراح مجاری ادراری و تناسلی آقای دکترتوکلی پنج شنبه ها عصر

www.sampadvaramin.ir

بلبرینگ

www.belkakasit.ir